Ծրագրեր

Հաշմանդամ երեխաների զարգացման ծրագիր Ցերեկային Վերականգնողական կենտրոնում

Սոցիալ-վերականգնողական ծրագիր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը